Klachtenregeling Wkkgz

Je hebt een klacht. Wat nu?

Wanneer je een klacht hebt, kom die dan zo snel mogelijk met mij bespreken. Kan je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit, dan kan je gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mijn praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het zoeken naar oplossingen. Daarnaast is mijn praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kun je kijken op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)