Privacyverklaring

AT&Cranio Ingrid van Schuylenburch

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de EU geldt dan dezelfde privacywetgeving. Uiteraard vind ik jouw privacy belangrijk en zal ik aan deze nieuwe wetgeving voldoen. Ik  behandel jouw persoonsgegevens met respect en deel deze nooit met derden.

Waar gebruik ik jouw persoonsgegevens voor
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Correspondentie over afspraken en agendabeheer
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het afhandelen van je betaling
 • Aanleggen van een behandeldossier

De gegevens uit jouw behandeldossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je altijd eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende Cranio-sacraal therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik verwerk gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens vraag ik om je toestemming. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘cranio-sacraal therapie’
 • de kosten van het consult

Hoe bewaar ik jouw persoonsgegevens

Ik  behandel je persoonsgegevens met respect en doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik bij mijn contactgegevens op mijn iPad en iPhone. Back-ups zijn in de cloud. Je overige persoonsgegevens en eventuele behandeldossier heb ik uitsluitend op papier en bewaar ik in een afgesloten archiefkast met slot. Behandeldossiers zijn voorzien van een code en niet van jouw naam.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Mijn financiële administratie wordt vereist 7 jaar bewaard. De dossiers worden bewaard in een afgesloten archiefkast met slot.

Je websitebezoek

Mijn website www.ingridvanschuylenburch.nl is technisch aangepast met een nieuw cookie systeem die voldoet aan de AVG (zie de cookieverklaring in de Footer van mijn website). De website maakt gebruik van Google Analytics waar ik een verwerkersovereenkomst mee heb. De IP adressen worden nu anoniem verstuurd en de gebruikersgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld.

Wanneer je mijn website bezoekt, wordt er gevraagd of je cookies wilt gebruiken. Je kunt je ook afmelden voor verdere cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op mijn website staan verwijzingen naar andere websites (links). AT&Cranio Ingrid van Schuylenburch is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar alexander.cranio@gmail.com. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Cliënten kunnen een e-mail sturen naar info@ingridvanschuylenburch.nl om een verzoek tot een van deze rechten te doen.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via alexander.cranio@gmail.com

Contactgegevens: 

AT&Cranio Ingrid van Schuylenburch | 06 3861 9234 | alexander.cranio@gmail.com|Kamer van Koophandel: 34337195

 

Bewerkt: 28 december 2023